Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Oliver Ivanović

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • SLKM (SLKM)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 01.04.1953 në Rezniq, Deçan
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti Ekonomik, inxhinier

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1998: Zëvendësdrejtor i ”Feronikl”-it
  • 1992–1998: Drejtor i “Qendrës Sportive”
  • 1987–1991: Shef i Zyrës Rajonale në “Hepok” nga Mostari
  • 1983–1987: Drejtor i fabrikës “Mozaik”
  • 1979–1987: Zëvendësdrejtor i “Transkosovo”

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht
  • Shqip

  Adresa

  • Mitrovicë