Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Naser Osmani

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 04.05.1962 në Magurë
  • I martuar, baba i dy fëmijëve

  Arsimimi

  • Fakulltetin Ekonomik

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Nënkryetar i Këshillit Qendror për Financim të Kosovës ( 1992 – 1999 )
  • Deputet i Parlamentit të Republikës së Kosovës – 1998
  • Anëtar i Këshillit Drejtues në UFORK – ( 2000 – 2004 )
  • Këshilltar në Kuvendin Komunal të Lypianit – ( 2001 -2004 )
  • Anëtarë i Këshillit Qendror të LDK-së
  • Kryetar i LDK-së për Komunën e Lypianit