Ligjet sipas emrit

D
 • Dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit(2012/04-L-177)
 • Deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe të dhuratave të zyrtarëve të lartë publikë (2010/03-L-151)
 • Deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik dhe deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e d(04/L-050)
 • Deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik dhe deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e d(04/L-228)
 • Deminim humanitar(2011/04-L-089)
 • Departamenti e Mjekësisë Ligjore(2009/03-L-137)
 • Diasporën dhe mërgatën(2011/04-L-095)
 • Diskriminimi(2004/3)
 • Dixhitalizimin e transmetimeve radiodifuzive tokësore(05/L-027)
 • Dizajnin industrial(2005/02-L-45)
 • Dizajnin industrial(04/L-028)
 • Dizajnin industrial(05/L-058)
 • Dokumentet e udhëtimit, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr. 03-L-037(2010/03-L-217)
 • Dokumentet e udhëtimit(2008/03-L037)
 • Drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit(2010/03-L-111)
 • Drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta(2011/04-L-065)
 • Drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, ndryshim dhe plotësim i Ligjit 04/L-065(05/L-047)
 • Drejtat e autorit dhe të drejtat tjera të përafërta(2004/45)
 • Drejtat e ish të denuarve dhe të përndjekurve politikë(2010/03-L-095)
 • Duhanin(2005/02-L-36)
 • Duhanin, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.02-L-36(2010/03-L-157)