Ligjet sipas emrit

V
 • Vendbanim dhe vendqëndrim(2007/02-L121)
 • Veprimtari kërkimore shkencore(2004/42)
 • Veprimtari kërkimore shkencore(2012/04-L-135)
 • Veprimtarinë botuese dhe librin(2006/02-L-51)
 • Veprimtarinë private në shëndetësi(2004/50)
 • Veprimtaritë e ofruesve të shërbimeve të ujësjellësit, kanalizimit dhe të mbeturinave, ndryshimin e Rregullores s&e(2008/03-L-086)
 • Verërat, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.02-L-8(04/L-019)
 • Verërat(2005/02-L8)
 • Vetëqeverisje lokale(2008/03-L040)
 • Veteranët e luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës(04/L-261)
 • Veteranët e luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr. 04/L-261(05/L-141)
 • Veterinaria(2004/21)
 • Vlerësimin e ndikimit në mjedis(2009/03-L-024)
 • vlerësimin e ndikimit në mjedis(2010/03-L-214)
 • Vlerësimin strategjik mjedisor (2009/03-L-015)
 • vlerësimin strategjik mjedisor(2010/03-L-230)
 • Vula në Institucionet e Republikës së Kosovës(2008/03-L-054)