Ligjet sipas emrit

S
 • Sëmundje ngjitëse(2007/02-L109)
 • Siguri në punë në veprimtarinë minerare(05/L-062)
 • Siguri në komunikacionin rrugor(2007/02-L70)
 • Siguria e përgjithshme të produkteve(2007/02-L-21)
 • Siguria në Punë(2003/19)
 • Sigurimet(05/L-045)
 • Sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia(04/L-018)
 • Sigurimin shëndetësor(04/L-249)
 • Sigurinë dhe shëndetin në punë(2012/04-L-161)
 • Sigurinë e përgjithshme të produkte(2011/04-L-078)
 • Sigurinë e përgjithshme të produkteve, ndryshimi dhe plotësimi i ligjit nr. 04-L-078(2013/04-L-189)
 • Simbolet shtetërore(2008/03-L038)
 • Sistemin e adresave(04/L-071)
 • Sistemin e lejeve dhe licencave(04/L-202)
 • Sistemin e pagesave(2012/04-L-155)
 • Skemën e ndihmës sociale në Kosovë(2011/04-L-096)
 • Skemat pensionale të financuara nga shteti(04/L-131)
 • Sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit(05/L-090)
 • Sport, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.2003-24(2011/04-L-075)
 • Sporti(2003/24)
 • Standardizim, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.2004/12(2006/02-L-83)
 • Standardizimi(2004/12)
 • standardizimin(2009/03-L-144)
 • statistikat zyrtare të Republikës së(04/L-036)
 • Statusi dhe të drejtat e dëshmorëve(04/L-054)
 • Statusi, imuniteti dhe privilegjet(2008/03-L033)
 • Statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK, viktimave të dhu(04/L-172)