Ligjet sipas emrit

M
 • Mërgatën e Kosovës (2010/03-L-171)
 • Mandatin e EULEX, ndryshim dhe plotësim i ligjeve që ndërlidhen me(05/L-103)
 • Mandatin e Misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Republikën e Kosovës, ndryshim dhe plotësim i ligjeve(04/L-273)
 • Markat tregtare(2006/02-L54)
 • Markat tregtare(04/L-026)
 • Markat tregtare, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.04/L-026(05/L-040)
 • Marrëdhënjet e detyrimeve(2011/04-L-077)
 • Marrëveshjes themeluese të Bankës për Zhvillim të Këshillit të Evropës dhe anëtarësimin e Kosovë(04/L-222)
 • Marrëveshjet ndërkombëtare(2004/14)
 • Marrëveshjet ndërkombëtare(04/L-052)
 • masat antidamping dhe masat kundërbalancuese(2010/03-L-097)
 • Masat antidamping dhe masat kundërbalancuese(04/L-240)
 • Masat doganore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale(2009/03-L-170)
 • Masat mbrojtëse në importe(04/L-047)
 • Materiali Fidanor(2004/13)
 • Mbështetjen e ndërmarrjeve tё vogla dhe tё mesme, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.02/L-5(2008/03-L-031)
 • Mbështetja ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme(2005/02-L5)
 • Mbeturina(2011/04-L-060)
 • Mbeturinat(2005/02-L30)
 • mbikëqyrjen elektronike të personave të cilëve u kufizohet lëvizja me vendim të Gjykatës(05/L-003)
 • mbrojtën e te dhënave personale(2010/03-L-172)
 • Mbrojtja e ajrit(2004/30)
 • Mbrojtja e bimeve(2006/02-L95)
 • Mbrojtja e Mjedisit(2003/1)
 • Mbrojtja e mjedisit(2009/03-L-025)
 • Mbrojtja e natyrës(2005/02-L18)
 • Mbrojtja e varieteteve të bimëve(2007/02-L98)
 • Mbrojtja nga zhurma(2007/02-L102)
 • Mbrojtja nga zjarri(2006/02-L41)
 • mbrojtje nga dhuna në familje(2010/03-L-182)
 • Mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera(04/L-027)
 • Mbrojtje nga Rrezatimi Jo-jonizues, Jonizues dhe S(2010/03-L-104)
 • Mbrojtje nga zjarri(04/L-012)
 • Mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës(2008/03-L-047)
 • Mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve, ndryshim i Ligjit nr.03-L-047(04/L-020)
 • mbrojtjen e ajrit nga ndotja(2010/03-L-160)
 • Mbrojtjen e bimëve(2012/04-L-120)
 • Mbrojtjen e burimeve të gazetarisë(04/L-137)
 • Mbrojtjen e dëshmitarëve(04/L-015)
 • Mbrojtjen e informatorëve(04/L-043)
 • mbrojtjen e konkurrencës(2010/03-L-229)
 • Mbrojtjen e konkurrencës, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr. 03-L-229(04/L-226)
 • Mbrojtjen e konsumatorëve, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.2004/17 (2009/03-L-131)
 • Mbrojtjen e konsumatorit(2012/04-L-121)
 • mbrojtjen e natyrës(2010/03-L-233)
 • Mbrojtjen e të ushqyerit me qumësht gjiri(05/L-023)
 • Mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave të akuzuar potencial në proceset gjyqësore pran Dhomave të Sp(05/L-054)
 • Mbrojtjen nga diskriminimi(05/L-021)
 • Menaxhimi e financave publike(2008/03-L048)
 • Menaxhimin e Financave Publike(2003/2)
 • Menaxhimin e financave publike dhe përgjegjë(2012/04-L-116)
 • Menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, ndryshim dhe plotësim i ligjit 03/L-048 (05/L-063)
 • Menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr. 03-L-048 të ndryshuar dhe plotësuar(2013/04-L-194)
 • Menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.03-L-048(2010/03-L-221)
 • Menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, ndryshim dhe plotësim i ligjit nr.03/L-048, i ndryshuar me ligjet 03/L-221, 04/L(05/L-007)
 • Menaxhimin e financave publike, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr. 2003/2(2003/21)
 • Menaxhimin e financave publike, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr. 2003/2(2005/02-L-16)
 • Menaxhimin e integruar dhe kontrollin e kufirit(2008/03-L065)
 • Metalet e çmuara(2004/28)
 • metrologji (2010/03-L-203)
 • Metrologji, ndryshimi dhe plotësimi i ligjit (2012/04-L-124)
 • Metrologjia(2006/02-L34)
 • miniera dhe minerale(2010/03-L-163)
 • Minierat dhe mineralet, ndryshimi dhe plotësimi i ligjit nr. 03-L-163(2012/04-L-158)
 • Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës, ndryshim i Ligjit nr.03/L-045(2008/03-L-107)
 • Ministrinë e Punëve të jashtme dhe shërbimin diplomatik të Republikës së Kosovës, ndryshim dhe plotësim i(2010/03-L-207)
 • Ministrinë e Forcës së Sigurisë(2008/03-L045)
 • Mjekësinë Ligjore(2010/03-L-187)
 • Mjekësinë ligjore(05/L-060)