Ligjet sipas emrit

H
  • hekurudhat e Kosovës(04/L-063)
  • Hekurudhat e Republikës së Kosovës(2008/03-L-076)
  • hetim parlamentar(2010/03-L-176)
  • Hidrometeorologjia(2006/02-L79)
  • Hotelieria(2004/16)
  • Huajt(2008/03-L-126)
  • Huajt(2011/04-L-069)
  • Huajt(04/L-219)