Ligjet sipas emrit

04/L-256Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes për hua për Projektin e magjistrales Prishtinë-Mitrovicë ndërmjet Fondit Saudit për zhvillim dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 27.02.2014, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-007-2014, Datë 14.03.2014

U miratua nga Kuvendi:
27.02.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.03.2014