Vende të lira pune

LISTA E KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR PËR TEST ME SHKRIM Referenca: DKP-01/4-15

LISTA E KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR PËR TEST ME SHKRIM
Pozita : Zyrtar i fushës në komisionin parlamentar
Referenca: DKP-01/4-15

1. Valon Berisha
2. Zemrie Limaj
3. Hadije Kasumi
4. Merita Rama
5. Agron Gashi
6. Haxhi Krasniqi
7. Sadik Bytyqi
8. Naim Avdijaj
9. Labinot Smakaj
10. Faton Bajra
11. Fatbardha Boletini
12. Bahrie Berisha
13. Hidajete Vokshi
14. Hava Makolli
15. Shehrije Leci Rudari
16. Muhamet Gashi
17. Izet Shala
18. Lavdim Mulaj