Vende të lira pune

NJOFTIM PËR KANDIDATËT E SUKSESSHËM

Në bazë të Nenit 41, të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës bën njoftimin për 6 (gjashtë) kandidatët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e shpallur me 23 tetor 2018, për pozitën:

 

Këshilltar Juridik

Referencë: DSHJPL -KRK/910

1. Florent Mehmeti 77.4 pikë

2. Dren Ajeti 73.2 pikë

3. Shukrije Stublla-Shabani 72.9 pikë

4. Shqipe Shala 72.55 pikë

5. Muhamet Bytyqi 71.65 pikë dhe

6. Labinot Smakaj 69 pikë.