Vende të lira pune

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Në bazë të Nenit 41, të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës / Drejtoria e Personelit bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e shpallur me 19 tetor 2018, për pozitën:


Titulli i vendit të punës: Zyrtar për përkrahje Audio/Video dhe sistem elektronik
të votimit

Referencë: DTI -KRK/710

Numri i aplikacionit: 3

Emri dhe Mbiemri: Shpresim Shala

Pikët përgjithshme të fituara: 62.4 pikë    

 

 

 

 

 

Drejtoria e Personelit