Vende të lira pune

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Në bazë të Nenit 41, të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës / Drejtoria e Personelit bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e shpallur me 19 tetor 2018, për pozitën:

 

Titulli i vendit të punës: Koordinator i Njësisë

Referencë: DMMP -KRK/260

Numri i aplikacionit: 14

Emri dhe Mbiemri: Burim Etemaj

Pikët përgjithshme të fituara: 89.7

 

 


Drejtoria e Personelit