Vende të lira pune

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Në bazë të Nenit 41, të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës / Drejtoria e Personelit bën njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e shpallur me 19 tetor 2018, për pozitën:

 

Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Personelit

Referencë: DP -KRK/PE/030

Numri i aplikacionit: 9

Emri dhe Mbiemri: Labinot Dreshaj

Pikët përgjithshme të fituara: 88.4
Drejtoria e Personelit