Vende të lira pune

NJOFTIM PËR KANDIDATËT E SUKSESSHËM

Në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Administrata e Kuvendit të Republikës së Kosovës bënë njoftimin për dy (2) kandidatët e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil në Administratën e Kuvendit, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e shpallur me 22 maj 2018, për pozitën:

Operator/ Daktilograf

Referencë: DÇLP- KRK/923

 


1. Xhavit NURA 85.85 pikë dhe
2. Ilir SEFAJ 72.95 pikë.