Vende të lira pune

NJOFTIM

Lidhur me procesin e rekrutimit sipas konkursit të shpallur për pozitat si vijon :

1. Zyrtar i lartë për pagesa , Përsëritet

2. Zyrtar i lartë për kontrata ... është përzgjedhur Valmirë Buçaj

3. Zyrtar i lartë për analiza buxhetore dhe financiare....(2) Përsëritet

4. Zyrtar i lartë për WEB (Uebmaster ).... është përzgjedhur Dardan Gjoshi

5. Zyrtar ligjor për mbështetje Kryesisë së Kuvendit dhe Seancës Plenare...... është

përzgjedhur Blerta Zekaj

6. Zyrtar për marrëdhënie dypalëshe... është përzgjedhur Bukurije Rukolli

7. Nëpunës teknik administrativ... është përzgjedhur Etlevë Hajrizi

8. Lektor për gjuhën serbe (2) ,Përsëritet

9. Lektor .... është përzgjedhur Muhamet Reçica

10. Përkthyes nga gjuha shqipe në atë angleze dhe anasjelltas....(2) Përsëritet

Kandidatët të cilët kanë aplikuar në pozitat që do të përsëriten, mund të aplikojnë

përsëri në konkursin e ri .

Për informata shtesë mund të telefononi në telefonat: 038 200 10494dhe 038 200 10493

Drejtoria e Personelit