Ligjet sipas emrit

Z
  • Zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare(2010/03-L-183)
  • Zejtaria(2004/44)
  • Zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.03-L-073(2010/03-L-256)
  • Zgjedhjet e Përgjithshme(2008/03-L073)
  • Zgjedhjet Lokale(2008/03-L072)
  • Zjarrfikje dhe shpëtim(04/L-049)
  • Zonën e rrezikuar mjedisore të Obiliqit dhe rreth tij(05/L-044)
  • Zonat e veçanta të mbrojtura(2008/03-L039)
  • Zonat ekonomike (2009/03-L-129)
  • Zonat ekonomike(2012/04-L-159)