Ligjet sipas emrit

O
  • Odën Ekonomike të Kosovës(2004/7)
  • Odat e profesionistëve shëndetësor(2012/04-L-150)
  • Organet Qeveritare për shoqërinë e informacionit(2012/04-L-145)
  • Organizimin sindikal në Kosovë(04/L-011)