Ligjet sipas emrit

L
 • Lëndën arkivore dhe arkivat, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.2003/7(2006/02-L-80)
 • Lëndën arkivore dhe arkivat, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.2003/7(2008/03-L-077)
 • Legalizimin dhe dorëzimin e armëve, municionit dhe mjeteve eksplozive(05/L-134)
 • Letërnjoftim(05/L-015)
 • Letërnjoftimin(2008/03-L-099)
 • Letërnjoftimin, ndryshim dhe plotësim i (2012/04-L-126)
 • Libri amzë(2004/46)
 • Likuidimi i Personave Juridik(2003/4)
 • Lirinë e asociimit në OJQ(2009/03-L-134)
 • Lirinë e asociimit në organizatat joqeveritare(04/L-057)
 • Liritë fetare(2006/02-L31)
 • Lizing(2009/03-L-103)
 • Lojërat e fatit(2004/35)
 • Lojrat e fatit(2011/04-L-080)