Ligjet sipas emrit

I
 • Inspekcioni bujqësor(2008/03-L-029)
 • Inspeksioni i Arsimit(2004/37)
 • Inspeksioni i tregut(2005/02-L1)
 • Inspektorati i produkteve të ndërtimit(2006/02-L62)
 • Inspektorati Sanitar(2003/22)
 • Inspektorati shëndetësor(2006/02-L38)
 • Inspektoratin dhe mbikëqyrjen e tregut(2010/03-L-181)
 • Inspektoratin dhe mbikëqyrjen e tregut, ndryshimi dhe plotësimi i ligjit nr.03-L-181(2012/04-L-186)
 • Inspektoratin e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor dhe ndërtimit(04/L-175)
 • Inspektoratin e punёs, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.2002/9(2008/03-L-017)
 • Inspektoratin policor të Kosovës(2008/03-L-036)
 • Inspektoratin Policor të Kosovës(2010/03-L-231)
 • Institucionet e kulturës(2006/02-L57)
 • Institutin e Kosovës për administratë publike(04/L-221)
 • Institutin Gjyqësor të Kosovës(2006/02-L-25)
 • Investimet e huaja(2005/02-L33)
 • Investimet e huaja(04/L-220)
 • Investimet strategjike në Republikën e Kosovës(05/L-079)